α. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

 

Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας

Κάθε Τετάρτη πρωί 7 π.μ.

Κάθε Τετάρτη απόγευμα 6 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή πρωί 7 π.μ.

 

Άγιος Γεώργιος

Κάθε Τετάρτη πρωί 7.30 π.μ.

Κάθε Παρασκευή πρωί 7.30 π.μ.

 

Αγία Παρασκευή

Κάθε Τετάρτη απόγευμα 4 μ.μ.

 

 

 

β. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας

Κάθε Παρασκευή

Α’ Ακολουθία 6 μ.μ.

Β’ Ακολουθία 8.30 μ.μ.

 

Άγιος Γεώργιος

Κάθε Παρασκευή 6 μ.μ.

 

Αγία Παρασκευή

Κάθε Παρασκευή 7 μ.μ.

 

Άγιος Αχίλλιος

Κάθε Παρασκευή 5 μ.μ.

 

Άγιος Χριστόφορος

Κάθε Παρασκευή 7.30 μ.μ.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: