Η σελίδα των δωρεών είναι σε δοκιμαστική διαδικασία, ως εκ τούτου δεν έχετε ακόμη τη δυνατότητα αυτόματης δωρεάς.

JavaScript is not enabled. You must enable JavaScript to use this form.

Warning - Seamless Donations is currently configured to use the Sandbox (Test Server).

Donation Information

I would like to make a donation in the amount of:

€1,000€500€100€50Other
I would like to designate this donation to a specific fund

I would like this donation to automatically repeat each month

Donor Information

First Name:
Last Name:
Email: