ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν

 —————————————————————

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα μέ τήν Ὑπ. Ἀριθμ. 2867/Υ1, ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἀρ. Φ.Ε.Κ. 872/2020 περί “πιβολῆς το μέτρου τς προσωρινς παγόρευσης τς τέλεσης κάθε εδους λειτουργιν & εροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα πό 16.3.2020 ως 30.3.2020” καί τήν σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν θά εἶναι ἀνοικτοί μόνο γιά ἰδιωτική προσευχή καί δέν θά γίνεται καμία ἀκολουθία ἀπό 16-3-2020 μέχρι καί 30-3-2020.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ακολουθήστε μας: