Πρακτικό  καταμετρήσεως
Ἐράνου  Ἀγάπης  2016
         
          Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήμερα, 9 Ἰανουαρίου τοῦ 2017 , ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6.00 μ.μ. , συνήλθαμε οἱ Πανοσ. Ἀρχιμ.Σεραφείμ  Ζώγκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος  Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος
Αἰδεσ. Πρεσ. Εὐθύμιος  Μπουκογιάννης, Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος
κ. Εὐστάθιος  Τσιουμέλας, νομικός καί κ. Γεώργιος  Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός  ἐπίτροπος  τοῦ  Μητροπολιτικοῦ  Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ.535/30 – 12 – 2016   ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2016 ”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς :
      ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΚΕΛΛΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
526
3465
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
72
610
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
28
285
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙ
68
725
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
37
75
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ
61
350
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ
32
340
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ
27
180
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
70
250
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ
37
420
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
60
305
Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
74
140
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ
18
95
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
49
195
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
54
230
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
32
215
Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ
29
150
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
95
410
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
56
410
Ι.Ν.ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
54
405
Ι.Ν.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
 
1479
9255
         
          Συνολικά βρέθηκαν 1479 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν 9.255,00 (ἐννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε) εὐρώ, τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1/9 -1- 2017 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ  Φιλοπτώχου Ταμείου  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
          Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικό καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα – ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  καί  ἕνα  για  κάθε  μέλος  τῆς  Ἐπιτροπῆς – τό  ὁποῖο  πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται,  καί λύεται ἡ συνεδρίασις.  
 
Ἡ  Ἐπιτροπή  καταμετρήσεως
  
Ἀρχιμ. Σεραφείμ  Ζώγκας
 
Πρωτ. Ἀλέξανδρος  Φιλιόπουλος
 
Πρεσβ.   Εὐθύμιος  Μπουκογιάννης
 
κ. Εὐστάθιος  Τσιουμέλας
 
κ. Γεώργιος  Ἀγνάντος

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: