ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

          Εὐλαβέστατοι Χριστιανοί,

          Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τήν ὑπ. ἀριθμ. 603/223 -2023 Ἐγκύκλιό της, μᾶς προτρέπει νὰ σταθοῦμε δίπλα στούς συνανθρώπους μας πού δοκιμάζονται στήν Συρία καί τήν Τουρκία. Σύμφωνα μέ τήν Συνοδική Ἐγκύκλιο:

          “Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακολουθεῖ μέ βαθύτατη ὀδύνη καί θλίψη τά τεκταινόμενα στίς πληγεῖσες ἀπό τούς καταστρεπτικότατους σεισμούς περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας. Αὐτή τήν ὥρα, κατά τήν ὁποία, τόσο ἡ γείτονα Χώρα ὅσο καί ἡ ὁμόθρησκος Συρία πενθοῦν γιά τούς χιλιάδες συνανθρώπους μας πού χάθηκαν στά ἐρείπια καί τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές, ἀγωνιοῦν γιά τούς ἀστέγους, τούς ἀσθενεῖς καὶ ἀδύναμους ἀδελφούς μας, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνωδυνομένη μετά τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσεύχεται ἐκ μέσης καρδίας στόν Πανοικτίρμονα Θεό νά χαρίσει στούς δεινῶς δοκιμαζομένους ἐν Τουρκίᾳ καί Συρίᾳ ἀδελφούς μας παράκληση, ὑπομονή, δύναμη, ἐλπίδα καί θάρρος γιά τήν αἴσια ἀντιμετώπιση τῆς ἀπροσδοκήτου συμφορᾶς. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου, ἀποφάσισε τήν ἄμεση συλλογή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἀποστολή αὐτῆς διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πρός τίς πληγεῖσες περιοχές γιά τήν κάλυψη τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν τῶν χιλιάδων σεισμοπλήκτων συνανθρώπων μας.

 

 

Ἐπειδή οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιεςδεδομένης τῆς βιβλικῆς καταστροφῆςἐξ αιτίας τοῦ μεγέθουςτῆς διάρκειας καί τῆς σφοδρότητας τοῦ πλήγματος τοῦ Ἐγκέλαδουἀπαιτεῖται  ταχύτατη (ἀπό τήν Κυριακή 12 ἕως τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023συγκέντρωση τοῦ ὡς κάτωθι ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ:


 1. Καινούργια κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα)
  2. Ἐμφιαλωμένο νερό
  3. Γάλα μακρᾶς διάρκειας
  4. Ζυμαρικά
  5. Ρύζι καί
  6. Ὄσπρια”.

*

Ἄς σταθοῦμε ὅλοι δίπλα στούς δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας καί ἄς φέρουμε ὅτι μποροῦμε ἀπό τά παραπάνω εἴδη στίς ἐνορίες μας. Θά προωθηθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν ἐκεῖ πού πρέπει, ἀπό τήν Φιλανθρωπική Ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, διά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Έξωτερικῶν, νά ἀποσταλοῦν στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας, ὅπου θά ἀπαλύνουν τόν πόνο καί τήν ἀνάγκη τῶν πληγέντων ἀπό τούς καταστροφικούς σεισμούς.

 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΔΑΒΙΔ

 

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: