Την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, ημέρα της εορτής των ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, κατά την τελετή βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, βραβεύθηκαν οι κατωτέρω:

Εκ μέρους του Ιδρύματος, με την επωνυμία « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΡΕΝΤΖΙΟΥ», βραβεύθηκαν συνολικά 42 πρωτεύσαντες μαθητές και μαθήτριες εκ των Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΚ & Νοσηλευτικής Σχολής της ΠΕ Γρεβενῶν καί εἰδικά ἐκ τῶν τάξεων Α,Β, καί Γ, κατά τό σχολικόν ἔτος 2018 – 2019.

Εκ μέρους του Ιδρύματος, με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ », βραβεύθηκαν συνολικά 17 πρωτεύσαντες μαθητές και μαθήτριες εκ των Δημοτικῶν Σχολείων της  πόλεως των  Γρεβενῶν καί εἰδικά ἐκ τῶν τάξεων Ε, καί ΣΤ, κατα τό σχολικόν ἔτος 2018 – 2019.

Εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, βραβεύθηκαν συνολικά 6 πρωτεύσαντες μαθητές και μαθήτριες εκ των Δημοτικῶν Σχολείων των χωριών του Δήμου Γρεβενῶν καί εἰδικά ἐκ τῶν τάξεων Ε, καί ΣΤ, κατά τό σχολικόν ἔτος 2018 – 2019.

Ακολουθήστε μας: