ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16.9.2016

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ὅπως γνωρίζετε ἐδῶ καί δέκα περίπου μέρες ἐγκαταστάθηκαν στά ξενοδοχεῖα τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, πρόσφυγες ἀπό τά μέρη τῆς Συρίας καί ἄλλων κρατῶν. Ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν τούς ἐξασφάλισε τήν τροφή καί τή διαμονή τους, ὅμως ὅλοι τους στεροῦνται τόν κατάλληλο ρουχισμό γιά τήν ὀρεινή περιοχή μέ τίς ἀντίστοιχες καιρικές συνθῆκες. Ἐμεῖς οἱ Γρεβενιῶτες, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, δείξαμε τό μέγεθος τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἀλλά καί τό ἑλληνικό φιλότιμο. Τώρα καί πάλι ὁ Χριστός, μέσω τῶν ἀδελφῶν μας τῶν προσφύγων, μᾶς δοκιμάζει ἐάν αὐτό πού λέει στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο τό κάνουμε πράξη: «ξένος ἤμην καί συνηγάγετε μέ, γυμνός καί περιεβάλετε μέ». Δηλαδή, ἤμουν ξένος καί μέ περιμαζέψατε, γυμνός καί μέ ντύσατε. (Κεφ. 25, 35-36).

Γι’ αὐτό ἀποφασίσαμε νά ζεστάνουμε τούς συνανθρώπους μας, πρῶτα μέ τήν ἀγάπη καί τό φιλότιμο καί κατόπιν μέ εἴδη χειμωνιάτικου ρουχισμοῦ καί χειμωνιάτικων παπουτσιῶν γιά ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά (καθώς ἐπίσης καί παιχνίδια γιά τά παιδιά). Τά εἴδη ρουχισμοῦ θά παρακαλέσω νά εἶναι καθαρά καί σέ καλή κατάσταση, καθώς ἐπίσης καί τά παπούτσια, σεβόμενοι τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ἀδελφῶν μας πού ὑποφέρουν. Ὁ ρουχισμός τά παπούτσια καί τά παιχνίδια θά συγκεντρώνονται καθημερινά στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελίστριας, μέχρι καί τή Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, ὥστε ἔγκαιρα νά τακτοποιηθοῦν, νά μεταφερθοῦν καί νά διανεμηθοῦν στούς συνανθρώπους μας, προλαβαίνοντας τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες τοῦ χειμώνα.

Ἐλπίζοντας ὅτι καί πάλι θά εἴμαστε ἀνώτεροι τῶν περιστάσεων, δείχνοντας τό μέγεθος τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ φιλοτίμου, εὔχομαι σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία τοῦ «Ἐλεήμονος Θεοῦ» νῦν καί ἀεί.

Μέ πατρικές εὐχές, εὐλογίες καί εὐχαριστίες

γιά τή συμπαράστασή σας

Ὁ Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: