Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ” 2ος Κύκλος διάρκειας τεσσάρων μηνών (διδακτικές ώρες 90), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας ZOOM).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διασύνδεση της προβληματικής της θρησκευτικής πίστης και διδασκαλίας με το φλέγον ζήτημα της παγκοσμιοποίησης.

Θα αναλυθεί ο κριτικός λόγος των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα του Χριστιανισμού, σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του προβλήματος της Παγκοσμιοποίησης.

Ειδικότερα θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη της κοινωνικής Διδασκαλίας ιδιαίτερα του Χριστιανισμού σε σχέση με τα ζητήματα της Ιδιοπροσωπείας, Καθολικότητας – Οικουμενικότητας, Δημοκρατίας – Μεταδημοκρατίας, Οικονομικής και Πολιτικής συμπεριφοράς, Πολιτικής Οικονομίας και Εργασίας, Εθνικού πολιτισμού και Ταυτότητας, Πολυπολιτισμικότητας και Πολιτισμικού Υβριδισμού, Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, Πολιτιστικής Διπλωματίας, Διαθρησκειακών Διαλόγων και Ορθοδοξίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διδάσκων του προγράμματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Α.Π.Θ. Επίσης, Διδακτικό Προσωπικό είναι ο Μεταδιδάκτορας Θεολογίας και Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού κ. Αχιλλέας Παπατόλιος.

Έναρξη προγράμματος: 19/3/2022
Λήξη προγράμματος: 18/6/2022

Κάθε Σάββατο: 9:00 με 11:00 και 12:00 με 14:00

Κόστος: 200€. Δύο ισόποσες δόσεις των 100€ στην έναρξη και πριν τη λήξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωση/ ECTS 7,5 μονάδων, το οποίο εκδίδεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του και τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 8/2/2022 έως 13/3/2022

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ:

https://www.diaviou.auth.gr/programs/11988/

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αχιλλέα Παπατόλιο στο: Axilleas853@hotmail.com και στο: 6974528636

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: