Πρός

τόν Ἀξιότιμον

κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εἰς Σικάγον

 

Ἀγαπητέ κ. Οἰκονόμου,

Θά ἤθελα μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή, νά δεχτεῖτε τίς θερμές μου εὐχαριστίες γιά τήν δωρεά σας, δέκα χιλιάδων (10.000,00) δολλαρίων (ἀντιστοιχία 8.178,48 εὐρώ) γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Ἡ ἐνέργειά σας αὐτή, ὑπακούοντας στήν Εὐαγγελική ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας, δείχνει τήν προσωπική σας καλλιέργεια, καθώς καί τήν ἀγάπη σας γιά τόν τόπο μας καί τούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς. Πέρα ἀπό τήν ἐπιστημονική σας λαμπρή προσφορά, δίνετε μοναδικό μάθημα ἀνθρωπιᾶς καί ἀγάπης.

Μάλιστα, σέ καιρούς πού ἡ Πατρίδα μας δοκιμάζεται σκληρά, μέ σωρεία ἀναγκῶν καί δυσκολιῶν, πράξεις ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης σάν τή δική σας, ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα καί τιμοῦν τό πρόσωπό σας πολλαπλά. Τά χρήματα αὐτά θά διατεθοῦν γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν 300 δεμάτων-βοηθημάτων στίς ἄπορες-ἀναγκεμένες οἰκογένειες συμπατριωτῶν μας, τόσο στά Γρεβενά ὅσο καί στά χωριά τῆς ἐπαρχίας μας τώρα τό Πάσχα, καθώς ἐπίσης καί γιά τίς ἀνάγκες τοῦ καθημερινοῦ συσσιτίου 40 ἀπόρων συνανθρώπων μας (μεσημέρι-βράδυ).

Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ «ἐκ καρδίας» καί εὔχομαι ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει ψυχική καί σωματική ὑγεία, δύναμη καί κουράγιο στό ἔργο σας καί κάθε καλό στήν οἰκογένειά σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: