Η Αγάπη Είναι Απλή μα Θέλει Κόπο

Η Αγάπη Είναι Απλή μα Θέλει Κόπο

π. .ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ

Η οικογένεια είναι ευλογία. Πώς όμως γίνε­ται ταυτόχρονα σταυρός και φορτίο;

Στο βιβλίο αυτό, ο γνωστός για τις εποικοδο­μητικές του προσεγγίσεις στο χώρο των ανθρω­πίνων σχέσεων και της οικογένειας, ο π. Θεμι­στοκλής Μουρτζανός, αναλύει με γλαφυρότητα τους δρόμους για μια ευλογημένη σύγχρονη οικογένεια.

«Η αγάπη είναι απλή μα θέλει κόπο»!

Μία αλήθεια ή οποία περιγράφει τι είναι αλη­θινά ή οικογένεια. Μία κοινωνία ανθρώπων πού θέλουν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη, με απλούς τρόπους και αυτονόητη απλότητα, μα πού δυσκολεύονται πολύ, γιατί όλα θέλουν κό­πο. Και ζούμε σε μία εποχή η οποία έχει μάθει τον κόπο να τον αφήνει στην άκρη και είναι δύ­σκολο να πείσουμε τους εαυτούς μας και, κυ­ρίως, τα παιδιά μας, ότι δεν είναι μόνο δικαίω­μα η αγάπη, αλλά επιλογή και κόπος πού ομορ­φαίνει και νοηματοδοτεί τη ζωή μας…

Τιμή:10 Ευρώ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: