Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ:

“Κανένας συνάνθρωπός μας νηστικός στα Γρεβενά όχι μόνο Χριστούγεννα, αλλά και καθημερινά. Όλοι μαζί, χορτάτοι από την αγάπη του νεογέννητου Χριστού και με την μεταξύ μας αγάπη”.

Εγκύκλιος του Εράνου Αγάπης για τα Χριστούγεννα 2017.

****

Ποιμαντορική γκύκλιος ράνου γάπης 2017

Πρός τό εσεβός χριστιανικό πλήρωμα

τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν

            Εὐλογημένοι καί ἀγαπητοί Χριστιανοί.

            Ἔφτασε καί πάλι ὁ καιρός γιά νά ζήσουμε τό μεγάλο γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕνα γεγονός σπουδαῖο καί καθοριστικό γιό τήν παγκόσμια ἱστορία ἀφοῦ σηματοδότησε τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου γένους.Ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε αὐτό τό κοσμοϊστορικό γεγονός νά τό ζήσουμε, ὅσο εἶναι δυνατόν καλύτερα καί οὐσιαστικά.

            Ἡ ἐπιθυμία αὐτή, τήν ἐποχή πού ζοῦμε, πολλές φορές γίνεται ἀγωνία γιά πολλούς συνανθρώπους μας πού ὄχι μόνο δυσκολεύονται στήν βιοπάλη τῆς καθημερινότητας, ἀλλά κυρίως ζοῦν τήν ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο. Οἱ ἄνθρωποι πλήττονται ἀπό πνευματική φτώχια ἀλλά καί οἱ ποικίλες ὑλικές δυσκολίες καί στερήσεις ἐξαφανίζουν τήν χαρά καί τήν εἰρήνη, τά δῶρα τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Ἡ ἀγάπη ἀποδυναμώνεται ἀπό τίς κοινωνικές ἀνισότητες καί τήν στέρηση ἀναγκαίων ἀγαθῶν καί πολλοί συνάνθρωποί μας στεροῦνται καί αὐτό ἀκόμη τό καθημερινό πιάτο τοῦ φαγητοῦ. Καθημερινά πολλοί συνάνθρωποί μας, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας γιατί ἡ ἄνεση ἔγινε στέρηση καί ἡ ἀξιοπρέπεια στεναχώρια.

            Γι’ αὐτό στή Μητρόπολή μας λειτουργοῦν τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεο, τό Γηροκομεο καί τό Kαθημερινό Συσσίτιο.

            Α.  Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεο γιά τήν χρονιά πού πέρασε δηλ. τό 2016 εἶχε τήν ἑξῆς κίνηση:

ΕΣΟΔΑ:

1) Ἀπό χορηγίες Ἱερῶν Ναῶν               9.225,00 εὐρώ

2) Ἀπό ἔρανο Ἀγάπης                             9.255,00 εὐρώ

3)Ἀπό δωρεές                                             4.760,72 εὐρώ

4)Ἀπό τόκους                                                  49,60 εὐρώ

Σύνολο σόδων:                                    23.290,32 εὐρώ

ΕΞΟΔΑ :

1) 300 Δέματα Πάσχα καί

    300 Δέματα Χριστουγέννων                           1.000,00 εὐρώ

2) Βοήθημα σέ συνανθρώπους ξύλα,

πετρέλαιο, ἐνοίκια, φάρμακα κλπ.)               18.533,47 εὐρώ

3)ΔΕΗ-ΔΕΥΑΓ- εἰσιτήρια κλπ.                           5.480,02 εὐρώ

4)Εἰσητήρια γιά ἀρρώστους                                 5.000,00 εὐρώ

5)Ἐνίσχυση πολυτέκνων                                     1.500,00 εὐρώ

6)Ἐγγύηση ἀποφυλακίσεως                                  500,00 εὐρώ

7)Σίτιση – πρωινά ἄπορων μαθητῶν

Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων                5.072,33 εὐρώ.

Σύνολο ξόδων:                                                     37.085,82 εὐρώ.

Ὅπως ἀκούσατε καί φαίνεται, τά ἔξοδα εἶναι μεγαλύτερα ἀπό τά ἔσοδα κατά 13.795 εὐρώ, ἀλλά ἔχει ὁ Θεός.

            Β. Τό Γηροκομεο μας αὐτήν τήν στιγμή φιλοξενεῖ καί φροντίζει 19 ἡλικιωμένους καί εἶχε γιά τό 2016 τήν ἑξῆς κίνηση.

Ἔσοδα ἀπό δωρεές & ἐνοίκια                           102.142,95 εὐρώ

Ἔξοδα                                                                       113.194,02 εὐρώ

Καί ἐδῶ τά ἔξοδα εἶναι περισσότερα ἀπό τά ἔσοδα κατά 11.051,07 πού καλύπτονται ἀπό τό ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως.

            Γ. Ἐπίσης λειτουργεῖ Συσσίτιο γιά τούς ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας πού στεροῦνται τό καθημερινό φαγητό, στό χῶρο τοῦ Γηροκομείου καί προσφέρονται καθημερινά 37 μερίδες φαγητοῦ μεσημέρι – βράδυ, δηλ. συνολικά 74 κάθε μέρα. Ὅλο τόν χρόνο ἐπίσης μοιράζονται ἐμπερίστατα δέματα μέ τρόφιμα σέ οἰκογένειες πού ἀντιμετώπιζουν προβλήματα ἐπιβίωσης.

            Ὅλα τά παραπάνω παραστατικά στοιχεῖα εἶναι στή διάθεση τοῦ καθενός, ὥστε μέ πλήρη νομιμότητα καί διαφάνεια, νά γνωρίζετε ὅλοι σας πώς ἀξιοποιοῦνται τά χρήματά σας. Πιστεύω νά καταλάβατε ὅτι ἡ φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Μητροπόλεώς μας ἐνισχύετε ἀπό τή δική σας ἀγάπη καί βοήθεια. Καί τό τελευταῖο λεπτό πού προσφέρει ὁ καθένας γίνεται βοήθεια, ἀνακούφιση, παρηγοριά. Θέλω δημόσια νά εὐχαριστήσω καί τούς συνανθρώπους μας πού ἀντί γιά τραπέζια μνημοσύνων, προσφέρουν γεύματα εἴτε στό Γηροκομεῖο, εἴτε στό καθημερινό συσσίτιο καί ἔτσι βοηθοῦν καί τίς ψυχές τῶν νεκρῶν καί τούς ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας

            Καί φέτος θά κάνουμε μέ τόν ἴδιο τρόπο τόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης μοιράζοντας φακέλους στά σπίτια, ὥστε νά προσφέρουμε στόν φάκελο πού θά μοιρασθεῖ, ὅ,τι θέλουμε καί ἐάν θέλουμε. Σέ κάθε ναό θά ὑπάρχει εἰδικό κουτί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης καί ἐκεῖ θά ρίχνετε τούς φακέλους σας, μέχρι τίς 7 Ἰανουαρίου 2018.

            Ἡ κάθε σας προσφορά καί βοήθεια, ὑλική καί πνευματική, καθημερινά γίνεται ἀγάπη, βοήθεια, ἀνακούφιση γιά τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν δυσκολίες. Γιά φέτος ἑτοιμάζουμε 350 δέματα. Ἐάν κάποιος θέλει νά προσφέρει κάτι παραπάνω ἢ μεγαλύτερο πόσο, μπορεῖτε νά ἔρθετε στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, γιά νά πάρετε καί τή νόμιμη ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας.

            «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν» ὅμως «οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριο οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

            Κανένας συνάνθρωπός μας νηστικός στά Γρεβενά ὄχι μόνο Χριστούγεννα, ἀλλά καί καθημερινά. Ὅλοι μαζί, χορτάτοι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ καί μέ τήν μεταξύ μας ἀγάπη.

Καλές γιορτές καί κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν καθένα μας προσωπικά καί στίς οἰκογένειές σας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ πνευματικός Πατέρας καί Ἐπίσκοπός σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: