Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Σαρακήνα

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη Σαρακήνα αποτελεί αξιόλογο μεταβυζαντινό μνημείο, κατάγραφο με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες του β΄ μισού του 19ου αιώνα. Όπως μας πληροφορεί η λιθανάγλυφη επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας θύρας του, ανεγέρθηκε τη 10η Μαΐου 1858.

Περισσότερα

Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Νουμπενίτσας

Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου βρίσκεται στα νότια του εγκαταλειμμένου οικισμού της Νουμπενίτσας ή Λουμπενίτσας, στο χωριό Τριφύλλι στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού Γρεβενών.

Περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στο Παλαιοχώρι είναι τρίκλιτη βασιλική του β΄ μισού του 19ου αιώνα, που κοσμείται με αξιόλογες τοιχογραφίες της περιόδου αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Σύμφωνα με τις λιθανάγλυφες επιγραφές, που σώζονται στην αψίδα του ιερού, οικοδομήθηκε το 1873.

Περισσότερα

Μεταβυζαντινός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Στο δρόμο που συνδέει τα Γρεβενά με το χωριό Περιβόλι, σε μια δασωμένη πλαγιά, δίπλα στον παραπόταμο του Αλιάκμονα, βρίσκεται ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου. Αποτελούσε καθολικό μονής και φαίνεται ότι ανοικοδομήθηκε το 1803, πιθανότατα στη θέση παλαιότερου ενοριακού ναού.

Περισσότερα

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Δίπορο

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Δίπορο είναι ένας μονόχωρος κοιμητηριακός ναός. Η τοιχοποιία του είναι από αργολιθοδομή και καλύπτεται με δίρριχτη ξύλινη στέγη. Ο ναός, κατάγραφος στο εσωτερικό του, κοσμείται με τοιχογραφίες του 16ου αι., οι οποίες επιζωγραφίσθηκαν το 19ο αι. Σώζεται το ξύλινο τέμπλο του ιερού το οποίο κατασκευάσθηκε επίσης το 19ο αι.

Περισσότερα