Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Δίπορο είναι ένας μονόχωρος κοιμητηριακός ναός. Η τοιχοποιία του είναι από αργολιθοδομή και καλύπτεται με δίρριχτη ξύλινη στέγη. Ο ναός, κατάγραφος στο εσωτερικό του, κοσμείται με τοιχογραφίες του 16ου αι., οι οποίες επιζωγραφίσθηκαν το 19ο αι. Σώζεται το ξύλινο τέμπλο του ιερού το οποίο κατασκευάσθηκε επίσης το 19ο αι.

Το μνημείο υπέστη σοβαρές φθορές από το σεισμό που έπληξε το 1995 την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Συντάκτης
Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικός μηχανικός