ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2022

ΔΑΒΙΔ

 

λέ Θεο πίσκοπος καί  Μητροπολίτης Γρεβενν πρς τν ερ κλρο κα τν φιλόχριστο λα τς ερς  Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

 

            Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί.

 

          Τό “Χριστός Ἀνέστη” εἶναι ἡ φωνή τοῦ θριάμβου πού ἀντηχεῖ τοῦτες τίς ὧρες ἀπ΄ἄκρη σ’ ἄκρη τῆς Χριστιανοσύνης. Εἶναι  ἡ μεγάλη χαρά πού τήν παίρνουν οἱ αὖρες καί τήν σκορπίζουν παντοῦ. Παντοῦ ὡς μέσα στά κατάβαθα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, στά πιό κρυμμένα φυλλοκάρδια. Εἶναι ἡ φωνή πού συγκλονίζει ὅλους μ’ ἕναν εὐφρόσυνο συγκλονισμό. Εἶναι ἡ φωνή πού σκορπᾶ ρίγη πνευματικῆς συγκινήσεως ἀνέκφραστα. Πού γεμίζει ἐλπίδες τίς καρδιές τῶν πιστῶν. Μά καί πού κάτι παράξενο, κάτι ἀσυνήθιστο καί ἀνέκφραστο ἔχει νά πεῖ στούς ἀπίστους. Κάτι πού μοιάζει μέ ξεθεμελίωμα τῆς ἀπιστίας τους, μέ γκρέμισμα τῶν ὀνείρων τους.

          Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἱστορικό γεγονός πού περιορίζεται στίς χρονικές στιγμές τῆς πραγματοποιήσεως του. Ἄν ἦταν μόνο κάτι πού ἀφοροῦσε τόν Κύριο ἤ κάποιον ἄλλον, θά ἦταν βέβαια κάτι τό μεγάλο, ἀλλά ἡ σημασία της πολύ περιορισμένη. Ὅμως ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἕνα γεγονός παγκόσμιο, πανανθρώπινο, αἰώνιο. Κλείνει μέσα του τή δυνατότητα νά ὑπάρχει σέ κάθε τόπο, σέ κάθε ἐποχή, νά εἶναι μιά δύναμη πού θά χαρίζεται σέ ὅλους. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι μιά πνευματική κοσμογονία· τό σκοτάδι φυγαδεύεται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ σκιά ἀντικαθίσταται ἀπό τήν ἀλήθεια, καί ὁ θάνατος νικιέται κατά κράτος ἀπό τή ζωή. Ἡ λύπη παραχωρεῖ  τή θέση της στή χαρά, τήν πνευματική καί ἁγία, τήν ἀνεκλάλητη χαρά τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου. Λάμπουν τά πρόσωπα ὅλων, σκιρτοῦν οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ψυχές μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη ψάλλουν τό “Χριστός Ἀνέστη“, προκαλώντας καί συνοδεύοντας τά ἀλλεπάλληλα κύματα τῆς νίκης καί τῆς πνευματικῆς χαρᾶς. Ὅλα γεμίζουν μέ φῶς, ὅλα πλημυρίζουν μέ εὐφροσύνη, μέ θεία καί ἅγια χαρά. “Οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια“, ” Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος“. Ἄνθρωποι καί ἡ φύση, ὁρατά καί ἀόρατα, ἐπίγεια καί οὐράνια, μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅλα εἶναι πλημμυρισμένα ἀπό χαρά! Αὐτήν τήν χαρά, ὅμως, τόσο ἡ ταλαιπωρία τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας τοῦ Covid-19 πού ταλανίζει ὁλόκληρη  τήν ἀνθρωπότητα ἐδῶ  καί τρία χρόνια, ὅσο καί ἡ ἀπειλή ἑνός νέου παγκοσμίου πολέμου, ἔρχονται νά τήν μειώσουν καί νά τήν μετατρέψουν σέ πόνο, ἀγωνία καί φόβο. Μόνο μέ τήν σωστή πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, θά μπορέσουμε νά κρατήσουμε τήν χαρά μέσα μας καί νά γίνει πραγματικότητα καί ἐπιβεβαίωση ὁ χαιρετισμός τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ “Χριστός ἀνέστη χαρά μου!”.

          Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί.

          Εὔχομαι ὁλόθερμα σ’ ὅλους σας, αὐτή ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη, ἡ θεία καί οὐράνια, ἡ ἀληθινή καί ἀπρόσβλητη ἀπό τά βέλη τῆς ἁμαρτίας, νά συντροφεύουν πάντοτε τά βήματα τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη πού τίς ἐξασφαλίζουν ἡ ἀκράδαντη πίστη καί ἡ ὁλοπρόθυμη ὑπακοή μας στόν μοναδικό καί αἰώνιο Λυτρωτή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τόν Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας. Εἶναι ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη πού τίς τρέφουν ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα γιά τήν αἰώνια ζωή καί βασιλεία.

 

Εὐλογημένοι ἀδελφοί μου,

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μέ ἐγκάρδιες ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας πατέρας

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: