ΔΑΒΙΔ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί  Μητροπολίτης Γρεβενν

πρός τόν ερό κλρο καί τόν φιλόχριστο λαό

τς ερς  Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Χριστός Ἀνέστη!

“Χαίρετε καί πάλιν ἐρῶ χαίρετε”.

Τόν εὐχάριστο αὐτόν χαιρετισμό ἀπηύθυνε στούς φίλους Μαθητές ὁ Χριστός, ὅταν γιά πρώτη φορά τούς ἀντίκρυσε μετά τήν Ἀνάστασή Του. Ὄντως, ἡ ἐκ νεκρῶν Ζωφόρος Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γέμισε τά σύμπαντα, τά οὐράνια, τά ἐπίγεια, ἀκόμα καί αὐτά τά ὑποχθόνια, μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, οὐρανός καί γῆ καί ὁλόκληρη ἡ φύση γιορτάζουν μαζί στήν χαρούμενη μέρα τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως. Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σφράγισε τήν θεότητά Του καί συμβολίζει τήν περίλαμπρη νίκη, τήν ὁποία θριαμβευτικά κατάφερε ὁ Χριστός κατά τοῦ θανάτου, συντρίβοντας τό φαρμακερό κεντρί τοῦ Διαβόλου. Καί στήν μέν ἐνανθρώπησή Του ὁ Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, “γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ” (Φιλιπ. 2,8), γιά νά ἐξιλεώσει τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πού προσβλήθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά συμφιλιώσει τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. Στήν δέ ἔνδοξη καί λαμπροφόρα Ἀνάστασή Του ὑπερυψώθηκε στήν δόξα καί τήν λαμπρότητα τοῦ Θεοῦ, καί σφράγισε τήν συμφιλίωση καί τήν δικαίωση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀπέναντι στόν Πανάγαθο καί Πανοικτίρμονα Θεό· “ὁ Ἰησοῦς, λέει ὁ Θεῖος Παύλος, παραδόθηκε στόν θάνατο γιά τίς ἀνομίες μας καί ἀναστήθηκε γιά τήν σωτηρία μας” (Ρωμ. δ΄, 25), ὁ δέ Ἀπόστολος Πέτρος λέει: “ὁ Θεός Τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς καί τοῦ ἔδωσε δόξα καί τιμή, ἔτσι ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα σας ἀναφέρονται στό Θεό” (Α’ Πέτρ. α’, 21).

Γι΄ αὐτό καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, στήν ἐποχή τῆς κάθε εἴδους κρίσης καί παρακμῆς, μέσα σ’ ἕνα κόσμο πού κυριαρχεῖ ἡ λύπη, ὁ πόνος καί ὁ στεναγμός σέ κάθε μορφή, ἄς ἀγωνιζόμαστε καθημερινά καί παντοτινά νά κάνουμε ἀγωνία καί προσπάθεια, μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν δική μας ψυχική ἀνάταση καί ἀνάσταση. Γιατί μόνο τότε θά ἔχουμε πραγματική καί παντοτινή χαρά, πού θά μᾶς δίνει δύναμη, ἐλπίδα, κουράγιο καί παρηγοριά στόν ἀγώνα μας.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου! Χαρούμενοι, αἰσιόδοξοι καί γεμάτοι ἀπό τίς εὐλογίες τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, λουσμένοι στό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως.“Χαίρετε καί πάλιν λέω χαίρετε”.

Μέ ἐγκάρδιες ἀναστάσιμες εὐχές

σ’ὅλους σας καί στούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Ακολουθήστε μας: