ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020

ΔΑΒΙΔ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί  Μητροπολίτης Γρεβενν πρός τόν ερό κλρο καί τόν φιλόχριστο λαό τς ερς  Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

“… τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό μέσον, καί λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν”. (Ἰωάν. κ΄, 19).

 Ἀγαπητοί πατέρες καί εὐλογημένοι Χριστιανοί.

Πάντα ἐπίκαιρος καί αἰώνιος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, κυρίως ὅμως αὐτές τίς ἡμέρες παρηγορητικός καί ἀναγκαῖος ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Φέτος τό Πάσχα εἶναι ἰδιαίτερο, καί ὅλα τά προηγούμενα γεγονότα στενάχωρα καί γεμάτα προβληματισμό. Περάσαμε σχεδόν ὅλη τήν Μεγάλη Σαρακοστή καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα πρωτόγνωρα, σέ ἀπομόνωση καί μέ στέρηση. Θλίψη καί πόνος κυριαρχοῦσαν καί συνεχίζουν νά κυριαρχοῦν στίς καρδιές ὅλων μας, ἀπό τόν φόβο, ὄχι τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἀπό τό φόβο τοῦ κορονωϊοῦ τῶν ἁμαρτιῶν μας. Κλεισμένοι μέσα στά σπίτια μας, κλειστοί οἱ ναοί μας γιά τήν λατρευτική σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀλλά καί τῆς κοινῆς προσευχῆς, ἀνοικτοί, ὅμως, οἱ ναοί τῶν καρδιῶν μας γιά περισσότερη καί πιό συνειδητή προσωπική προσευχή καί ἀδελφική σύναξη ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης. Ὅμως ὁ λόγος τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, παρήγορος καί ἀκριβής. “Ἐνῶ ἦταν κλειστές οἱ πόρτες τοῦ ὑπερώου, ὅπου ἦταν μαζεμένοι καί κρυμμένοι οἱ μαθητές, ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς ἦρθε καί στάθηκε στή μέση, λέγοντας τόν καλύτερο χαιρετισμό: “Εἰρήνη σέ σᾶς”.”

Μπορεῖ, ἀδελφοί μου, οἱ ναοί νά εἶναι σήμερα κλειστοί, μπορεῖ νά εἴμαστε κλεισμένοι στά σπίτια μας, παρακολουθώντας καί ὄχι συμμετέχοντας στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ἀλλά ὁ Ἀναστημένος Χριστός θά ἔρθει πάλι καί φέτος στίς καρδιές μας, γιά νά μᾶς δώσει τήν χαρά καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως Του, λέγοντας μας “Εἰρήνη νά ἔχετε”. Μπορεῖ φέτος νά μήν ἀνάψουμε τίς λαμπάδες μας ἀπό τό Ἅγιο Φῶς, ὅπως κάθε χρόνο, ἀλλά τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἤδη φωτίζει τίς καρδιές μας προσφέροντας μας παρηγοριά, ἐλπίδα καί ἀντοχές νά ἀγωνιζόμαστε. Μπορεῖ φέτος νά μήν κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἐπικοινωνοῦμε περισσότερο μέ τόν κάθε διπλανό μας, καί βιώνουμε τήν σοφία τῶν γερόντων. “Εἶδες τόν ἀδελφό σου, εἶδες τόν Θεό σου”. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἄς ζήσουμε πιό συνειδητά τήν ἀγάπη, τήν χαρά, τήν εἰρήνη τήν παρηγοριά καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί βιώνοντας αὐτήν τήν πρωτόγνωρη ἀπομόνωση, ἄς ἀναλογιστοῦμε τό δῶρο τῆς ἐλεύθερης βούλησής μας καί ἄς ἀνοίξουμε τίς πόρτες τῆς καρδιᾶς μας. Μποροῦμε νά τό κάνουμε, ἀρκεῖ νά τό θέλουμε, καί νά παρακαλέσουμε τόν Ἀναστημένο Κύριο ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι Λουκᾶς καί Κλεόπας: “Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν” Κύριε! (Λκ. 24,29).

“Μεῖνε”, Κύριε, μαζί μέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μέ τίς οἰκογένειές μας, μέ τά παιδιά μας. Ἐνίσχυσέ μας καί στερέωσέ μας στίς αἰώνιες χριστιανικές ἀρετές.

“Μεῖνε”, Κύριε, μαζί μέ τούς ἄρχοντες πού κυβερνοῦν τήν πατρίδα μας, ὥστε μέ σωφροσύνη καί ἀποφασιστικότητα νά ὑπηρετοῦν τόν λαό, καί πάντοτε νά παίρνουν ἀποφάσεις σύμφωνες μέ τίς σωτήριες ἐντολές Σου.

“Μεῖνε”, Κύριε, μέ ὅλους ἐκείνους πού δοκιμάζονται ἀπό ἀσθένειες καί διάφορες ἐξαρτήσεις. Παρηγόρησέ τους, ἐλάφρυνέ τους καί γέμισε τίς καρδιές τους μέ τήν χαρά Σου.

“Μεῖνε”, Κύριε, μέ ὅλους μας καί βοήθησέ μας νά ἀπαλύνουμε τόν πόνο τῶν διπλανῶν μας.

“Μεῖνε”, Κύριε, μέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί στερέωσε μας στίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ὥστε μέ μετάνοια, ταπείνωση, ὑπακοή, ὑπομονή καί ἀγάπη, νά περάσουμε ὅλη αὐτή τήν δοκιμασία.

“Μεῖνε”, Κύριε, στή ζωή μας γιά πάντα.

Μέ πατρικές ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: