ΔΑΒΙΔ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί  Μητροπολίτης Γρεβενν

πρός τόν ερό κλρο καί τόν φιλόχριστο λαό

τς ερς  Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

τήν σημερινή ἀνοιξιάτικη νύχτα ζοῦμε ὅλοι μας μιά ἄλλη πραγματικότητα, κάτι τό διαφορετικό, αὐτό πού σηματοδοτεῖ τήν ζωή μας, δίνοντάς της ἄλλο νόημα καί ἄλλη προοπτική. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔβαλε ἀρχή καί τέλος καί ὅπως μέ τήν γέννησή Του ὁριοθέτησε τόν χρόνο, ἔτσι μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος μας, ὁριοθέτησε τώρα τήν ζωή, καταργώντας τόν θάνατο μέ τήν θυσία Του. “Θανάτῳ θάνατον πατήσας”. Ἡ ζωή τοῦ καθενός μας περνάει λοιπόν σέ ἄλλη διάσταση καί μέσα ἀπό τήν σταυρώσιμη καθημερινότητα, ζοῦμε πλέον τήν ἀνάταση καί τήν ἀνάσταση τῶν ψυχῶν μας. Τά σκοτάδια τῶν κάθε εἴδους παθῶν διαλύονται μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως· ἡ φθορά τῆς ἁμαρτίας γίνεται πλέον ἀφθαρσία Ἀναστάσιμης λύτρωσης. Ἡ λύπη τῆς ἐφάμαρτης μοναξιᾶς γίνεται χαρά Ἀναστάσιμης κοινωνίας. Ὁ θάνατος τερματίζει τήν ἐπιρροή του στήν ψυχή τοῦ κάθε πιστοῦ. Τό κατέβασμα τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη, γίνεται ἀνέβασμα τοῦ ἀνθρώπου στόν οὐρανό.

Γι’ αὐτό σήμερα ὅλοι χαιρόμαστε καί πανηγυρίζουμε, γιατί ὁ Κύριος μας μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς χαρίζει, παρ’ ὅτι δέν τό ἀξίζουμε, τήν πραγματική ζωή, τήν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά, τό φῶς, ἡ ζωή χαρίζονται στόν ἄνθρωπο, γιά νά συνεχίσει τόν ἀγῶνα του. Πόσο εὐγνώμονες πρέπει νά εἴμαστε στόν Κύριό μας γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς Ἀναστάσεως. Ἔτσι λοιπόν “νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”, καί αὐτή ἡ πραγματικότητα πλέον γίνεται ἀρχή καί τέλος· ἀρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, ἀναστημένης, καί τέλος μιᾶς ζωῆς πεσμένης στό χώμα τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς.

Σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἔχουμε ἀνάγκη μέσα σέ αὐτόν τόν κόσμο τῆς παραφροσύνης καί τοῦ παραλογισμοῦ πού ζοῦμε, νά νιώσουμε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί νά ἀρχίσει γιά τόν καθένα μας καί γιά τήν πατρίδα μας ἀναστάσιμη πορεία στό Φῶς, στήν Ἀλήθεια, στήν Εἰρήνη, στήν κάθε εἴδους πρόοδο καί κυρίως μέσα ἀπό τήν μετάνοιά μας στήν σωτηρία μας.

Εὔχομαι ὁλόψυχα καί ὁλόθερμα σέ ὅλους τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί στούς ἀποδήμους συμπατριῶτες ἀδελφούς μας, ἡ χαρά, θεία καί οὐράνια, ἀληθινή καί ἀπρόσβλητη ἀπό τά βέλη τῆς ἁμαρτίας, νά συντροφεύει πάντοτε τά βήματα τῆς ζωῆς μας καί ἡ ζωή μας νἆναι, μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, πρόγευση παραδείσου.

Εὐλογημένοι καί ἀγαπημένοι ἀδελφοί μου,

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μέ ἐγκάρδιες πασχάλιες πατρικές εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: