ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εὐαγγελιστρίας 22     –       511 00 Γρεβενά


τηλ. 2462022404,                              Φαξ 2462083717

Ἀριθμ. Πρωτ.:71                                                                                Ἐν Γρεβενοῖς τῇ 9.3.2021

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2021

Μητροπολίτης Γρεβενν ΔΑΒΙΔ

πρός τόν ερό κλρο καί τόν φιλόχριστο λαό

τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

“Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος….” 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί εὐλογημένοι Χριστιανοί.

            Ὑπάρχουν ὁλόκληροι περίοδοι, μέρες καί ἑβδομάδες, τίς ὁποῖες ἡ Έκκλησία μας, ἔχει ὁρίσει σάν χρόνο ἐντονότερης πνευματικῆς ἐργασίας. Μεταξύ αὐτῶν, ἰδιαίτερη θέση κατέχει ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης καί Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, πού ἀρχίζει μέ τό καλό  ἀπό αὔριο Καθαρά Δευτέρα καί τελειώνει τήν Παρασκευή πρίν τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, γιά νά μᾶς προετοιμάσει γιά τήν εἴσοδό μας στήν ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ ὁποία θά κλείσει μέ τόν θρίαμβο καί τήν δόξα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ἱερή ὑμνολογία τῆς περιόδου αὐτῆς, οἱ κατανυκτικές ἀκολουθίες, τά διδακτικότατα ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί περισσότερο ἀπό ὅλα ἡ συγκινητικότατη καί Μεγάλη πράγματι Ἑβδομάδα, εἶναι ἱερά σαλπίσματα τοῦ Οὐρανοῦ, πού μᾶς καλοῦν γιά μιά νέα ζωή. Κάθε μέρα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι “καιρός εὐπρόσδεκτος” ἀπό τόν Θεό, εἶναι “ἡμέρα σωτηρίας” γιά ὅλους μας. Τά μέσα τῆς χάριτος εἶναι πλούσια. Τά ἱερά μυστήρια τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου καί τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι στή διάθεσή μας. Οἱ εὐκαιρίες πρό πάντων τίς μέρες αὐτές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιά καλά ἔργα, εἶναι πολυάριθμες. Τά ἔργα τῆς ἀγάπης καί καλοσύνης, τῆς συνδιαλλαγῆς καί συμφιλιώσεως, τῆς ἀλληλοσυγχωρήσεως καί εἰρηνεύσεως μεταξύ μας, περισσότερο τώρα ἀπό κάθε ἄλλη στιγμή καί περίσταση, πρέπει νά στολίζουν τή ζωή μας καί νά εἶναι καθημερινή μας φροντίδα, ἀγωνία καί ἀγῶνας, νά ζήσουμε πιό συνειδητά καί ἔντονα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη καί κοινωνία μέ τόν Χριστό, μέσα ἀπό τήν προσωπική μας κάθαρση καί ἀγωνιστική διάθεση.

            Ἄς προσθέσουμε τήν θερμότερη προσευχή, τήν μεγαλύτερη περισυλλογή, τήν βαθύτερη καί προσεκτικότερη μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν τακτικότερο καί μέ μεγαλύτερη προσοχή ἐκκλησιασμό, ὄχι μόνο τίς Κυριακές, ἀλλά καί στίς ἄλλες ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες εἰδικά ἔχει καθορίσει ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως εἶναι ἡ λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, οἱ κατανυκτικοί ἑσπερινοί, γιά νά ἐννοήσουμε καί συναισθανθοῦμε, πόσο πολύτιμη καί ἐξυπηρετική στήν πνευματική μας ζωή καί πρόοδο εἶναι ἡ ἱερή αὐτή περίοδος.

            Βεβαίως καί φέτος οἱ δυνατότητες μας καί οἱ εὐκαιρίες εἶναι περιορισμένες, λόγῳ τῆς ὑπάρχουσας πανδημίας ἀπό τήν ἀρρώστια τοῦ κορονωϊοῦ, ἀλλά ἄς ἐλπίσουμε καί εὐχηθοῦμε νά μήν εἶναι ὅπως ἡ περσινή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀλλά πολύ καλύτερη ἀπό κάθε ἄποψη, μέ καλύτερες συνθῆκες καί περισσότερες δυνατότητες καί εὐκαιρίες. Σ’ ὅλα ὅμως τά προηγούμενα ἐφόδια γιά τόν ἀγῶνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς προσθέσουμε τώρα καί τήν νηστεία μέ τό πραγματικό της νόημα καί σκοπό, πού εἶναι ἡ ἐγκράτεια. Ἡ νηστεία τῶν τροφῶν εἶναι τό μέσο γιά νά φτάσουμε στόν πραγματικό καί θεάρεστο σκοπό τῆς νηστείας, πού εἶναι, μέσῳ τῆς ἐγκράτειας, ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς καί ἡ στέρηση – ἀποφυγή τῆς κάθε εἴδους ἁμαρτίας. Ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀποφυγή καί ἡ στέρηση τῶν τροφῶν δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπό τήν ὑπενθύμιση καί ὑπόδειξη γιά τήν ἀποφυγή καί ἀποξένωση ἀπό τήν ἁμαρτία. Γι’ αὐτό ἄς μή μένουμε μόνο στήν νηστεία τῶν τροφῶν, ἀλλά κυρίως ἄς προχωροῦμε πρός τήν νηστεία τῶν παθῶν, γιά νά ἔχει ὁ ἀγῶνας μας προκοπή, εὐλογία καί θεάρεστα ἀποτελέσματα. Ὅλα αὐτά λοιπόν πού προαναφέραμε εἶναι εὐκαιρίες γιά νά τίς ἀξιοποιήσουμε τώρα τήν Μεγάλη Τεσσαράκοστη γιά νά φτάσουμε καί νά ζήσουμε τήν χαρά καί τήν δόξα τῆς Ἀναστάσεως.

            Ἀδελφοί μου· δέν ξέρουμε τί θά ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη Θεοῦ, ἀλλά καί τί πειρασμούς καί δοκιμασίες θά ζήσουμε. Στό χέρι μας εἶναι τό “τώρα”. Τό “χθές” καί τό “αὔριο” εἶναι στό χέρι τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό λοιπόν κι ἐμεῖς ὅλοι μας αὐτήν τήν ἱερή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ προθυμία, δραστηριότητα καί ἱερό ἐνθουσιασμό, ἀλλά κυρίως μέ ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί αὐτογνωσία, ἄς ἀξιοποιήσουμε τά δῶρα πού μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος μας, ὥστε διανύοντας καί ἀγωνιζόμενοι στό “στάδιο τῶν ἀρετῶν” νά φτάσουμε λαμπροφόροι καί νικητές στήν Ἀνάστασή τοῦ Κυρίου μας καί στήν ἀνάσταση τῶν ψυχῶν μας.

            Καλή Σαρακοστή μέ μετάνοια, συγχώρεση καί ἀγάπη, καλόν ἀγῶνα καί “ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν”.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες,

ζητῶντας τήν συγχώρεσή σας καί δίνοντας τήν συγχώρεσή μου.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός Πατέρας σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: