Ποιμαντορική γκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς 2021.

Δαβίδ λέῳ Θεο πίσκοπος καί Μητροπολίτης Γρεβενν.

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν.

 

              Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

             Μετά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού γιορτάσαμε πρίν ἀπό μιά ἑβδομάδα, σήμερα ἔχουμε τή γέννηση ἑνός νέου χρόνου, τοῦ 2021.

            Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Ἄχρονος Θεός μπῆκε μέσα στό χρόνο, ὁ χρόνος πῆρε ἄλλο νόημα καί μεγαλύτερη ἀξία. Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στό χρόνο, ἀλλά προσμένει τήν ἄχρονη πραγματικότητα, τήν αἰώνια ζωή. Ὁ χρόνος μόνο μέ τόν Χριστό ἔχει νόημα.

          Πέρασε ἕνας χρόνος. Πολλά συνέβησαν κατά τό 2020 καί στήν πατρίδα μας καί σ’ ὅλο τόν κόσμο. Πολλές φορές συννέφιασε ὁ ὁρίζοντας τοῦ 2020 ἀπό θλιβερά γεγονότα καί δυστυχῶς συνεχίζει νά εἶναι ἀκόμη. Μάχες, ἔριδες, ἐγκλήματα, τρομοκρατικές ἐνέργειες, οἰκονομικά ἀδιέξοδα, ἐμφάνιση ἐπικίνδυνων ἀσθενειῶν, ἡ πανδημία τοῦ μολυσματικοῦ καί θανατηφόρου κορωνοϊοῦ καί προπαντός αὔξηση τῆς ἁμαρτίας, ἐξάπλωση τῆς ἀθεΐας καί τῆς πλάνης. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἡ χρονιά πού πέρασε ἦταν πρωτόγνωρα δύσκολη καί ἐπίπονη, ἀφοῦ χιλιάδες συνάνθρωποί μας, καί ἐδῶ στήν πατρίδα μας καί πολλαπλάσια σέ ὅλο τόν κόσμο ἔφυγαν ἀπό τή ζωή νικημένοι ἀπό τόν κoρωνοϊό καί πολλοί περισσότεροι ταλαιπωροῦνται ἀκόμη στά νοσοκομεῖα. Δύσκολη καί μέ πολύ πόνο ὅμως καί γιά τήν Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ τόσο στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί τοῦ Πάσχα, ὅπως καί τώρα στήν περίοδο τῆς προετοιμασίας μας γιά τά Χριστούγεννα, στερηθήκαμε τίς λειτουργικές ἀκολουθίες καί τίς λατρευτικές συνάξεις. Τό δεχθήκαμε μέ πολύ πόνο καί θλίψη, ἀλλά μέ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί μέ ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπό μας. Νά εὐχηθοῦμε νά μή ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοιες καταστάσεις, ἀλλά σύντομα, μέ ὑπευθυνότητα καί σοβαρότητα, νά ξεπεράσουμε αὐτήν τήν δοκιμασία, αὐτήν τήν ταλαιπωρία, αὐτόν τόν πειρασμό τῆς κορωνοϊκῆς πανδημίας.

          Ἦλθε ὅμως ὁ νέος χρόνος 2021. Γιά ὅλους εἶναι χρόνος ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Ὅσα δέν ἔγιναν καί δέν τακτοποιήθηκαν στό παρελθόν, ἐλπίζουμε κι εὐχόμαστε νά λυθοῦν στό σύντομο μέλλον. Τέτοια ἐλπίδα ἔχει καί ἡ ψυχή μας. Ἀρκετά στό παρελθόν ξεφύγαμε ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καιρός καί εὐκαιρία νά ἐνταχθοῦμε στό πρόγραμμά Του, πού ἀποβλέπει στό ἀληθινό μας συμφέρον. Στήν καινούρια χρονιά τοῦ 2021 εἴθε νά ἔχουμε:

·         Λιγότερη θλίψη! Γιατί ἀρκετά πονέσαμε στό παρελθόν.

·         Λιγότερα δάκρυα! Γιατί ἀρκετά κλάψαμε γιά ἀνθρώπινες ζωές καί γιά πνευματικές καί ὑλικές ζημιές.

·         Λιγότερη ἀδικία! Γιατί ἀρκετοί συνάνθρωποί μας ἀδικήθηκαν, συκοφαντήθηκαν καί ταλαιπωρήθηκαν.

·         Λιγότερη ἁμαρτία! Γιατί ἀρκετά πέσαμε, ἀρκετά μᾶς παρέσυραν οἱ σειρῆνες τοῦ κακοῦ. Καί

·         Λιγότερη ἀποστασία! Γιατί ἀρκετά ξεφύγαμε ἀπό τήν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Κατά τόν νέο χρόνο τοῦ 2021, εἴθε νά ἔχουμε:

·         Περισσότερη πίστη! Καθώς τό:”Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη”.

·         Περισσότερη ἀγάπη! Καθώς ὁ κόσμος μόνο μέ τήν ἀγάπη πού μεταφράζεται σέ συμπάθεια, σέ συγγνώμη, σέ προσφορά, σέ θυσία, μόνο μέ τήν ἀγάπη μπορεῖ νά ἐπιβιώσει.

·         Περισσότερη ὑπομονή! Καθώς δέν ὑπάρχει πιό κατάλληλο φάρμακο στίς θλίψεις, πού βρίσκονται στό πρόγραμμα τῆς ἀνθρώπινης πορείας μας.

·         Περισσότερη ταπείνωση! Καθώς οἱ διαφορές μας δέν λύνονται, παρά μόνο μέ ταπείνωση. Δέν ὑπάρχει συνύπαρξη, παρά μόνο μέ ταπείνωση.

·         Περισσότερη ἀρετή! Καθώς στό γυμνό τοπίο, πού τό ἔκαψε ἡ διαφθορά, ἄς φυτέψουμε τά λουλούδια τῆς ἀρετῆς, τῆς ὑπευθυνότητας, τῆς σοβαρότητας, τῆς συνέσεως, τῆς ἐντιμότητας.

·         Περισσότερη ἐσωτερική σταθερότητα καί γαλήνη, καθώς καί περισσότερη εἰρήνη καί ἀληθινή χαρά.

·         Περισσότερη κοινωνία μέ τόν Θεό! Καθώς ὅπως χωρίς ὀξυγόνο ὁ ἄνθρωπος παθαίνει ἀσφυξία, ἔτσι καί χωρίς Θεό, χωρίς συνεχῶς νά ἀναπνέουμε τή ζωή τοῦ Θεοῦ, θά πάθουμε ἀσφυξία.

Ἀγαπητοί μου,

ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας, στέκομαι στό κατώφλι τοῦ νέου ἔτους 2021 καί ἱκετεύω καί παρακαλῶ τόν Κύριο μας: Κύριε. εὐλόγησέ μας καί αὐτήν τήν χρονιά. Δῶσε, ὥστε νά γίνουμε λιγότερο γήινοι καί περισσότερο οὐράνιοι. Περισσότερο ἄνθρωποι καί πιό φιλάνθρωποι. Κάνε τούς ἀρρώστους, ὑγιεῖς καί γερούς. Στούς γιατρούς, νοσηλευτές καί τό ὑγειονομικό προσωπικό, δῶσε δύναμη, κουράγιο καί παρηγοριά. Κάνε τούς κακούς καλούς καί στούς καλούς κάνε μεγαλύτερη τήν καλοσύνη τους.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά, ἀδελφοί μου,

γεμάτη ὑγεία ψυχῆς καί σώματος καί τήν Θεία Χάρη.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας

Ὁ Μητροπολίτης

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: