ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εὐαγγελιστρίας 22     –       511 00 Γρεβενά,

τηλ. 2462022404,                              Φαξ 2462083717

Ἀριθμ. Πρωτ.:497                                                 Ἐν Γρεβενοῖς τῇ 2.12.2016

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος Ἐράνου Ἀγάπης 2016

 

Πρός τό εὐσεβές καί χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

 

Εὐλογημένοι Χριστιανοί καί ἀγαπητά «ἐν Κυρίῳ» παιδιά μου.

Πλησιάζουμε καί πάλι στίς χαρμόσυνες καί ἅγιες μέρες, ὅπου θά πανηγυρίσουμε καί θά γιορτάσουμε τό κοσμοϊστορικό καί Θεῖο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί φτωχοί, ὅλοι ἔχουμε τήν ἁγνή καί θεία ἐπιθυμία νά φθάσουμε στήν ἡμέρα τῆς Χριστοῦ γέννας καί νά χαροῦμε πνευματικά ὅλοι μας. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, σάν ἑνότητα ψυχῆς καί σώματος, αἰσθάνεται πάντοτε τήν ἀνάγκη, μαζί μέ τίς πνευματικές εὐκαιρίες νά ἔχει τή δυνατότητα νά καλύψει καί τίς διάφορες ὑλικές ἀνάγκες, ὥστε ψυχικά καί σωματικά νά χαίρεται πιό σωστά. Οἱ καιροί δύσκολοι καί τά προβλήματα πολλά· οἱ ἄνθρωποι πλήττονται κυρίως ἀπό πνευματική φτώχια ἀλλά καί ὑλικές στερήσεις καί δυσκολίες. Μέρα καί νύχτα σκεπτόμαστε νά βροῦμε τρόπους καί μέσα, ὥστε νά ἐλαφρώσουμε καί νά ἀνακουφίσουμε τήν φτώχια καί τή δυστυχία τῶν ἀδελφῶν μας. Γι’ αὐτό στή Μητρόπολή μας λειτουργοῦν, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, τό Γηροκομεῖο καί τό καθημερινό συσσίτιο.

 

Α. Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιά τήν χρονιά πού πέρασε, δηλ. τό 2015, εἶχε τήν ἑξῆς κίνηση:

ΕΣΟΔΑ:

1) Ἀπό χορηγίες Ἱερῶν Ναῶν                            8.465 εὐρώ

2) Ἀπό Ἔρανο Ἀγάπης                                       5.980 εὐρώ

3) Ἀπό δωρεές                                                      2.852 εὐρώ

4) Ἀπό τόκους                                                            14,54 εὐρώ

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                     17.311,54 εὐρώ

 

ΕΞΟΔΑ:

1) 120 Δέματα Χριστουγέννων                                    7.200 εὐρώ

2) Βοηθήματα σέ συνανθρώπους

(Ξύλα, πετρέλαιο, ἐνοίκια, φάρμακα κτλ.)          6.885 εὐρώ

3) ΔΕΗ – ΔΕΥΑΓ                                                              1.800 εὐρώ

4) Εἰσιτήρια γιά ἀρρώτους                                               500 εὐρώ

5) Ἐνίσχυση πολυτέκνων                                              1.000 εὐρώ

6) Ἐγγύηση ἀποφυλακίσεως                                           500 εὐρώ

7) Ἔξοδα μεταφορᾶς νεκροῦ                                           300 εὐρώ

8) Ἀγορά ἀναπηρικοῦ καροτσιοῦ                                   350 εὐρώ

9) Σίτιση – πρωινά ἀπόρων μαθητῶν

Δημοτικῶν, Γυμνασίων και Λυκείων                 11.812,09 εὐρώ

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                           30.347,09 εὐρώ

 

Ὅπως ἀκούσατε καί φαίνεται τά ἔξοδα εἶναι μεγαλύτερα ἀπό τά ἔσοδα κατά 13.035,55 εὐρώ, ἀλλά ἔχει ὁ Θεός.

 

Β. Τό Γηροκομεῖο μας αὐτή τή στιγμή φιλοξενεῖ καί φροντίζει 23 γέροντες καί γερόντισσες καί εἶχε γιά τό 2015 τήν ἑξῆς κίνηση:

ΕΣΟΔΑ ἀπό δωρεές, ἐνοίκια                                       107.739,56  εὐρὼ

ΕΞΟΔΑ                                                                               103.828,61ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ                                          3.910,95 εὐρὼ

 

Γ. Ἐπίσης λειτουργεῖ συσσίτιο γιά τούς συνανθρώπους μας που στεροῦνται τό καθημερινό φαγητό, στόν χῶρο τοῦ Γηροκομείου καί προσφέρονται καθημερινά 70 μερίδες φαγητοῦ. Ἐπιπρόσθετα ὅλο τόν χρόνο μοιράζονται δέματα μέ τρόφιμα σέ οἰκογένειες πού ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἐπιβιώσεως.

Ὅλα τά παραπάνω παραστατικά στοιχεῖα εἶναι στή διάθεση τοῦ καθενός, ὥστε, μέ πλήρη διαφάνεια καί νομιμότητα, νά γνωρίζετε ὅλοι σας πού πηγαίνουν τά χρήματά σας. Ὅπως καταλαβαίνετε ἡ φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Μητροπόλεώς μας καλύπτεται ἀπό τή δική σας ἀγάπη καί βοήθεια. Καί τό τελευταῖο λεπτό πού προσφέρει ὁ καθένας γίνεται βοήθεια, ἀνακούφιση καί παρηγοριά.

Γι’ αὐτό ἀποφασίσαμε φέτος νά κάνουμε, πιό συστηματικά, τον Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ὥστε νὰ δώσουμε τήν εὐκαιρία, ἄλλος ἀπό τό ὑστέρημα, ἄλλος ἀπό τό περίσσευμα, νά προσφέρουμε στόν φάκελο πού θά μοιρασθεῖ στά σπίτια μας, ὅσο μποροῦμε καί ἐάν θέλουμε. Σέ κάθε ναό θά ὑπάρχει εἰδικό κουτί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης καί ἐκεῖ θά ρίχνετε τούς φακέλους σας, μέχρι τίς 20 Δεκεμβρίου.

Νά εἶστε βέβαιοι καί σίγουροι ὅτι ἡ κάθε σας βοήθεια, ὑλική καί πνευματική, καθημερινά γίνεται ἀγάπη, βοήθεια καί ἀνακούφιση γιά τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν δυσκολίες. Γιά φέτος ἤδη ἑτοιμάζουμε 250 δέματα. Ἐάν κάποιος θέλει νά προσφέρει κάτι παραπάνω ἢ μεγαλύτερο ποσό, μπορεῖτε νά ἔρθετε στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, γιά νά πάρετε καί τή νόμιμη ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας.

Ἡ ἀγάπη ὅταν, μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται καί ὅποιος λίγο δίνει, μέ ἀγάπη καί ἀγόγγυστα στόν Θεό, ὁ Θεός ἀντιδωρίζει πολλαπλάσια τίς εὐλογίες Του.

Καλές γιορτές καί κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν καθένα σας προσωπικά καί στίς οἰκογένειές σας.

 

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί Ἐπίσκοπός σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

 

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: