Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2018.

Δαβὶδ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης Γρεβενῶν.

Πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.

 

          Ἀγαπητοί μου καί εὐλογημένοι χριστιανοί, Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά!

 

          Στό κατώφλι τοῦ νέου ἔτους, σᾶς προτρέπω πατρικά νά σκεφθοῦμε τί μεγάλη τοῦ Θεοῦ δωρεά εἶναι αὐτή!

          Ἡ εἴσοδός μας στό νέο ἔτος ἀποτελεῖ γιά τόν καθένα μας χωριστά, μιά ἀκόμη προθεσμία καί εὐκαιρία πού μᾶς χαρίζει  “ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος” πανοικτίρμων καί πολυεύσπλαχνος Κύριος καί Θεός μας, γιά νά φθάσουμε στόν τελικό σκοπό τῆς ζωῆς: νά πετύχουμε τό “καθ’ ὁμοίωσιν” δηλαδή ἁπλά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως προτρέπει σχετικά καί ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: “κατά τόν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καί αὐτοί ἅγιοι ἐν πάσῃ  ἀναστροφῇ γενήθητε” (Α’ Πέτρ. α’ 15). Δηλαδή σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Θεοῦ, πού σᾶς κάλεσε, γίνετε καί ἐσεῖς ἅγιοι σέ κάθε περίπτωση καί σέ κάθε τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς σας. Αὐτός εἶναι ὁ σπουδαιότερος καί ὑψηλότερος στόχος μας. Ἄς μήν τόν λησμονοῦμε. Ὅλα τά ἄλλα στή ζωή μας, ἡ μόρφωση καί ὁ ἐπιστημονικός καταρτισμός, ἡ ἐπιτυχία στό ἐπάγγελμα, οἱ θέσεις καί τά ἀξιώματα, τά ὑλικά ἀγαθά καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο, εἶναι τά μέσα καί οἱ τρόποι, μέ τούς ὁποίους ὁ καθένας θά πετύχει τό σκοπό τῆς ζωῆς.

        Παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, τίς πνευματικές καί ὑλικές φτώχιες μας, τίς ἀπαισιόδοξες προβλέψεις καί μιζέριες, ἄς ἀφήσουμε, στήν καινούργια χρονιά, τήν καρδιά μας νά γεμίζει ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Κι ἄς ἐργαστοῦμε συστηματικώτερα γιά τήν προσωπική μας πνευματική μας προκοπή, γιά τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε τό νέο ἔτος νά εἶναι πράγματι σωτήριο, εὐλογημένο καί γεμάτο ἀπό τίς δωρεές τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ καί Πατέρα μας.

Καλή χρονιά σέ ὅλους σας, στίς οἰκογένειές σας καί στούς ἁπανταχοῦ συμπατριῶτες μας Γρεβενιῶτες

Μὲ πατρικὲς καὶ ἑόρτιες εὐχὲς

Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Ἐπίσκοπος σας

Ὁ Μητροπολίτης

 Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Ακολουθήστε μας: