Πρακτικά-του-Πνευματικού-Δικαστηρίου-της-Επαρχιακής-Δημογεροντίας-κλπ.-768x1094

Πρακτικά του Πνευματικού δικαστηρίου, της επαρχιακής Δημογεροντίας, της Εφοροεπιτροπής της Ορθοδόξου Κοινότητος Γρεβενών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χάριτι Θεού, προβαίνουμε στην έκδοση του Ε’ τόμου των «Ιστορικών Αρχείων της Μητροπόλεως Γρεβενών», αποβλέποντες όχι μόνο στη διάσωση των πολύτιμων στοιχείων που περιέχονται στους Κώδικες της περιόδου αυτής (1898-1914), αλλά παρέχοντες αφορμή στους ενδιαφερόμενους μελετητές για περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Σημαντικό μέρος των Πρακτικών του Πνευματικού (Εκκλησιαστικού) Δικαστηρίου και της Δημογεροντίας, καθώς και Διαθήκες ιδιωτών επί των Μητροπολιτών Γρεβενών Δωροθέου (1896-1901) και Αγαθαγγέλου (1901-1910) περιλήφθησαν στον Γ’ τόμο (Γρεβενά 2005). Εδώ δημοσιεύονται άλλα πρακτικά επί των ημερών όχι μόνο των δύο ανωτέρω Μητροπολιτών αλλά και των διαδόχων τους Αιμιλιανού του Λαζαρίδη, του εθνομάρτυρος (1910-1911) και Αιμιλιανού Β’ του Δάγγουλα (1911-1920 και 1922-1924).

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Τιμή:5 Ευρώ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: