Πρακτικό  καταμετρήσεως

Ἐράνου  Ἀγάπης  2017

          Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν 8 Ἰανουαρίου τοῦ 2018 , ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε οἱ:

Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν

Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος  Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος

Αἰδεσ. Πρεσ. Εὐθύμιος  Μπουκογιάννης, Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος

κ. Εὐστάθιος  Τσιουμέλας, νομικός καί

κ. Γεώργιος  Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός  ἐπίτροπος  τοῦ  Μητροπολιτικοῦ  Ναοῦ,

οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 473/31– 12 – 2017   ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2017 ”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς:

      ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑ
Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 312 3250
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 62 564,27
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 50 706,25
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙ 74 782,8
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 78 545,7
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ 36 614,35
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ 29 172,95
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 78 298,9
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 45 479
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 53 468,7
Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 52 237
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ 9 96,1
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 47 290,25
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 54 303,1
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 20 223,4
Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ 31 232,9
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 85 360,25
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 58 603,5
Ι.Ν.ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 65 545,9
Ι.Ν.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 11 59
  1249 10834,32

       Συνολικά βρέθηκαν 1249 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν 10.834,32 (δέκα χιλιάδες ὀχτακόσια τριάντα τέσσερα εὐρώ και τριάντα δύο λεπτά), τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 7/10 -1- 2018 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ  Φιλοπτώχου Ταμείου  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.

       Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικό καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα – ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  καί  ἕνα  για  κάθε  μέλος  τῆς  Ἐπιτροπῆς – τό  ὁποῖο  πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται,  καί λύεται ἡ συνεδρίασις.

 Ἡ  Ἐπιτροπή  καταμετρήσεως

 Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος

 Πρωτ. Ἀλέξανδρος  Φιλιόπουλος

 Πρεσβ.   Εὐθύμιος  Μπουκογιάννης

 κ. Εὐστάθιος  Τσιουμέλας

 κ. Γεώργιος  Ἀγνάντος

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: