ΣΑΒΒΑΤΟ 26-3-2022

7.30 -10 π.μ. ΑΓΑΛΛΑΙΟΙ. Θεία Λειτουργία.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 27-3-2022

7.30 -10.30 π.μ. ΚΡΑΝΙΑ. Θεία Λειτουργία.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1-4-2022

8 – 9.30 π.μ. ΛΕΙΨΙ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΔΟΞΑΡΑΣ. Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν.

7 μ.μ. Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν.

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: