ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-3-2019

7.30 -9.30 π.μ. ΣΥΝΔΕΔΡΟ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΚΝΙΔΗ. Ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν.

7 μ.μ. ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ. Ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-3-2019

7.30 -10 π.μ. ΑΓΑΛΛΑΙΟΙ. Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

6.30 μ.μ. ΣΙΤΑΡΑΣ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 31-3-2019

7 -10.30 π.μ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ. Θεία Λειτουργία.

6 μ.μ. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελιστρίας Γρεβενῶν. Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί ὁμιλία.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-4-2019

7.30 -9.30 π.μ. ΤΡΙΚΩΜΟ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

4.30 μ.μ. ΒΑΡΗ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

ΤΡΙΤΗ  2-4-2019

7.30-9.30 π.μ. ΦΕΛΛΙ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. ΤΡΙΦΥΛΛΙ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  3-4-2019

7.30 -9.30 π.μ. ΕΛΑΤΟΣ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΛΑΒΔΑ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

ΠΕΜΠΗ  4-4-2019

7.30 -9.30 π.μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Β’. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-4-2019

7.30 -9.30 π.μ. ΜΕΓΑΡΟ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

5 μ.μ. ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ. Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν.

7 μ.μ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν.

Ακολουθήστε μας: