ΓΑΜΟΣ

14.00 

 

ΓΑΜΟΣ

Από το Μυστήριο στόν Θεσμό…

π. Αντώνιος Καλλιγέρης

 

Ο π. Αντώνιος Καλλιγέρης επιχειρεί στο βιβλίο αυτό μια διεπιστημονική τομή που ελευθερώνει από χρόνιες αγκυλώσεις. Εξετάζει το θεσμό του γάμου ιστορικά και κοινωνιολογικά σε Ανατολή και Δύση, σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της εκάστοτε εκκλησιαστικής πολιτικής των δύο Εκκλησιών. Αντιδιαστέλλει τα ευρήματά του με τη γνήσια θεολογία που παραλάβαμε από την αρχαία Εκκλησία, και προτείνει λύσεις για το σήμερα που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και να συμβαδίζουν με την Παράδοση και την αλήθεια της θεολογίας.