Ποιμαντορική ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2022

 

Δαβίδ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Γρεβενῶν

 

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

 

 

Καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία

 

 

          Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

          Μέ χαρά ἀνεκλάλητη καί βαθύτατη εὐγνωμοσύνη, γιά μία ἀκόμη φορά στεκόμαστε νοερά καί πάλι μπροστά στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, στόν Ἱερό καί ταπεινό χῶρο, ὅπου τελεσιούργηθηκε τό Μέγα Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως.

          Τότε, πρίν 2022 χρόνια, τήν ἀνεπανάληπτη ἐκείνη νύχτα τῆς Γεννήσεως, ἀκούσθηκε ὁ ἀγγελικός ὕμνος “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς Εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις Εὐδοκίᾳ“. Αὐτός ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων δέν εἶναι μόνο τό ἐννοιολογικό πλαίσιο τοῦ μοναδικοῦ γεγονότος, ἀλλά καί ἡ σαφής καί κατηγορηματική ἐξαγγελία τῆς πραγματικότητας, τῆς ἀληθινά νέας καί ἐπαναστατικῆς, πού ἦρθε νά φέρει στόν κόσμο τό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ. Αὐτή ἡ πραγματικότητα εἶναι ἡ Εἰρήνη.

          Ἡ Εἰρήνη, ὅμως, ἀγαπητοί μου, σάν ὄνομα καί κατάσταση ἀληθινή, ἡ Εἰρήνη σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς, ἡ Εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἡ Εἰρήνη μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί στό Θεό, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς ἐξωτερικῆς Εἰρήνης, εἶναι μέν ἡ ἐπιθυμητή κατάσταση μετά τόν ἐρχομό τοῦ μεγάλου Εἰρηνοποιοῦ. Δέν εἶναι, ὅμως, δυστυχῶς ἡ πραγματικότητα. Βλέποντας τό σήμερα τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τό χθές, ἀναγκαζόμαστε νά ὁμολογήσουμε ὅτι τό περιστέρι τῆς εἰρήνης παραμένει ἄπιαστο ἀπό τόν ἄνθρωπο.

          Εἰρηνολογία καί καπηλεία τῆς εἰρήνης ὑπάρχει ἀσφαλῶς πολλή στό σύγχρονο κόσμο. Εἰρήνη πραγματική ὅμως, λίγη ἤ καί καθόλου. Ποῦ ὀφείλεται τό τραγικό αὐτό γεγονός; Πρέπει ἀπερίφραστα νά τό διακηρύξουμε ὅτι ὀφείλεται στή λανθασμένη κατεύθυνση, στήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τήν Εἰρήνη. Νομίζουν ὅτι ἡ Εἰρήνη μπορεῖ νά εἶναι μόνο διαδηλώσεις καί κινήματα, πορεῖες καί συγκεντρώσεις. Νομίζουν ὅτι ἡ Εἰρήνη μπορεῖ νά εἶναι καρπός καί ἀποτέλεσμα μόνο διαβουλεύσεων καί ἀποφάσεων καί ψηφίσματα τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν. Τό πόσο λανθασμένη εἶναι αὐτή ἡ ἀντίληψη φαίνεται περίτρανα ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ἔγινε, ἐνῶ στήν τότε Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν ἀκούγονταν βαρύγδουποι λόγοι περί εἰρήνης. Καί στίς μέρες μας ἄπειροι πόλεμοι, τοπικοί πόλεμοι καί ἀναστατώσεις πολυαίμακτες ξεσποῦν συνεχῶς, ἐνῶ στόν ΟΗΕ γίνονται συνεχῶς φλύαρες καί πολύωρες συζητήσεις περί Εἰρήνης, στήν ὁποία μάλιστα πρωτοστατοῦν ἐκεῖνοι  ἀκριβῶς πού εἶναι ἕτοιμοι νά τήν ἀνατινάξουν καί νά τήν καταλύσουν.

          Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

          Ἐπιθυμῶ νά σᾶς καταστήσω κοινωνούς καί ἀποδέκτες τῶν σκέψεών μου ἐπί τοῦ θέματος τῆς Εἰρήνης καί μέ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια νά διακηρύξω στό ἀγαπημένο μας ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά καί στούς ἀπόδημους συμπατριῶτες μας, αὐτό πού ἀποτελεῖ βαθύτατη πεποίθησή μου: ὅτι, δηλαδή, ἡ Εἰρήνη θά ἔρθει στόν ταραγμένο κόσμο μόνον ὅταν ὁ κόσμος αὐτός ἀνοίξει τήν καρδιά του καί δεχθεῖ μέ ἐνθουσιασμό καί ἐμπιστοσύνη τό Θεῖο Βρέφος, πού ὁ ἐρχομός Του στόν κόσμο συνδέθηκε μέ αὐτήν ἀκριβῶς τή διακήρυξη: “ἐπί γῆς Εἰρήνη“.

          Τότε θά ἔρθει καί ἡ “Εὐδοκία” δηλαδή ἡ εὐτυχία, ἡ χαρά μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Τότε θά σταματήσουν οἱ κάθε εἴδους πόλεμοι καί οἱ μάχες. Τότε θά ἀνατείλει μία, πράγματι, νέα ἐποχή.

          Εὐχαριστῶντας ὅλους ἐσᾶς, τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς μου, τούς ἐγγύς καί τούς ὅπου γῆς μακράν Γρεβενιῶτες, εὔχομαι καί προσεύχομαι εἰλικρινά καί καθαρά, χαρούμενη καί εἰρηνική Χριστοῦ – γέννα στήν καρδιά ὅλων μας, γιά νά καθαρισθεῖ  ὁ σταῦλος τῆς ψυχῆς μας καί νά ριζωθεῖ ἡ Εἰρήνη στήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

 

 

 

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί εὐλογίες.

Καλά Χριστούγεννα καί εἰρηνική καινούργια χρονιά.

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

 

 

 

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: